Programdan Ayrılma-İlişiğin Kesilmesi

Bir öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılma hakkına sahiptir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurul Kararı ile Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programlardan kaydı silinir. Programlardan ayrılan öğrencilerin, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı çerçevesinde anadal programları dışında başardıkları dersler, kredisiz derslere çevrilir.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramazlar. Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir. Anadal Lisans Programından mezun olmadan Çift Anadal İkinci Lisans Diploması veya Yandal Sertifikası almak mümkün değildir.