Mezuniyet ve Dereceler

Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki Lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere "Yandal Sertifikası" verilir. Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Anadal İkinci Lisans veya çift mezuniyet Programını bitirmese bile, Anadal Lisans Programına ait diplomasını alabilir.

Çift Anadal İkinci Lisans Programından ayrılan bir öğrenci, bir Yandal Programını tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal sertifikası almaya hak kazanır.