Ders Geçme Esasları
Öğrencinin Çift Anadal, ikinci lisans veya Yandal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az DD harf notu alması gerekir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Anadal Lisans Programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.