Ders Geçme Esasları

Öğrencinin Çift Anadal, ikinci lisans veya Yandal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az DD harf notu alması gerekir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Anadal Lisans Programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

Bize Sorun / Online Randevu Al

    Formu Dolduran Kişinin Unvanı *