Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversite ile bütünleştiği, kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimleri için üniversitenin her alanda desteğini hissettiği, her türlü sorununun çözümle buluşturulduğu, Yakın Doğulu olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığı, verimli, aktif ve kaliteli bir üniversite yaşamı için gereken ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Öğrenci Dekanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim süresince ayrılmaz bir parçası olup; hizmetler, programlar ve çeşitli imkanlar sağlayarak öğrencilerimize meslek kazandırmanın yanında yaşama hazırlama, belgenin yanında bilgilerine katkı sağlama, geleceği inşa edecek ellere güven duygusu aşılama konusunda destek veriyor.

Öğrenci Danışma ve Iletişim Birimi, Psikolojik Danışmanlık Birimi, Öğrenci Etkinlik Birimi, Neuideas Birimi, Kariyer Planlama Birimi, Sosyal Sorumluluk Projeler Birimi, Engelli Öğrenciler Birimi ve Mezunlar Birimi Öğrenci Dekanlığına bağlı birimlerimizdir.

Öğrenci Dekanlığı Oryantasyon Dönemi
Yakın Doğu Üniversitesi Oryantasyon Programı, “Öğrenci Karşılama ve Yerleştirme Programı” ile “Oryantasyon Günleri”nden oluşmaktadır. Oryantasyon Programı’nın amacı, Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerin, üniversite ve çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmaktır. Oryantasyon Programı süresince Ercan Havaalanında ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün çeşitli yerlerinde, öğrencilere her konuda yardımcı olmak amacıyla danışma masaları kurulmakta; ayrıca öğrencileri üniversitemiz hakkında genel ve akademik konularda bilgilendirmek için hazırlanan bilgi kaynakları dağıtılmaktadır.

Oryantasyon Günleri etkinlikleri ise, derslerin başlamasından önceki hafta başlar. Yönetsel birimlerin tanıtıldığı kampüs turunun yanı sıra, Kıbrıs’ın çeşitli yerlerine düzenlenen turlar ile öğrencilere yeni ortamlarına daha kolay ve çabuk uyum sağlamalarını hedefleyen bilgilendirici seminerler verilir.

Öğrenci Danışma ve İletişim Birimi
Öğrenciler zaman zaman kontrol dışı ve beklenmedik sebeplerden ötürü akademik yükümlülüklerini yerine getiremedikleri durumlarla karşılaştıklarında her türlü sorun ve sıkıntılarını online dilekçe sistemi üzerinden, para iadesi, akademik konular, iş başvuruları, yurt konuları ve maddi konularla ilgili dilekçelerini [email protected] email adresi üzerinden paylaşabilirler.

Öğrencilere hem mail yolu ile hem de yüz yüze görüşmelerle bilgilendirmeler yapılır ve dilekçelerde belirtilen konu başlıklarına göre Rektörlük Birimi, Yabancı Öğrenci Işleri, ilgili bölümler ve Yurtlar Müdürlüğü’ne yönlendirilmeleri sağlanır.

Psikolojik Danışmanlık Birimi
Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz, öğrenci dekanlığı ile iletişim kurarak Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (PDRAM) ya da yatış gerektiren psikiyatrik rahatsızlıklarda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine yönlendirilir. Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları stres, depresyon, kaygı/korku, üniversite yaşamına uyumda yaşanan zorluklar, aile içi çatışmalar gibi pek çok konuda başvurabilecekleri bir danışmanlık hizmeti verilir. Öğrenci, güncel sorununu ve sebeplerini psikolojik danışmanı ile birlikte tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirir. Amacımız öğrencilerimizin yeni yaşam koşullarına uyumlarını artırmalarında yardımcı olmak, yaşam problemleriyle baş etme becerilerini ve bu problemlere olumlu bakış açılarını geliştirmek, alternatif çözüm yolları üretebilmelerini desteklemek ve bu alternatifleri hayatlarına uygulayabilme kapasitelerini geliştirmektir. Bu konuda verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan öğrencilere psikoterapi uygulanmaktadır.

Kariyer planınıza yakından bakın!
Üniversitemiz, öğrencilerinin akademik donanımları kadar profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına da büyük önem veriyor. Bu kapsamda tanıtım günleri, kariyer planlama, mülakat teknikleri gibi eğitici faaliyetler, CV yazma ve iş görüşmesi eğitimi, fakültelerin, bölümlerin kariyer günleri, staj, yarı zamanlı ve tam zamanlı iş imkanları hakkında bilgi, kariyer festivali; işverenlerle tanışma fırsatı, sunulan imkanlardan birkaçıdır.

Kariyer Planlama Birimi
Öğrencilerimizi üniversite yıllarında iş dünyasına hazırlamak, kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlamak, kendi kişilik özellikleri ve yeteneklerine göre hangi alanların uygun olduğunu fark etmelerini sağlamak, kariyer hikayelerini ilk ağızdan öğrenerek kendi yollarını çizmeleri ve profesyonel yaşama en hazır şekilde başlamalarına destek olmak için kurulan birimdir. Tanıtım günleri, kariyer planlama, mülakat teknikleri gibi eğitici faaliyetler, CV yazma ve iş görüşmesi eğitimi, fakültelerin, bölümlerin kariyer günleri, staj, yarı zamanlı ve tam zamanlı iş imkanları hakkında bilgi, kariyer festivali; işverenlerle tanışma fırsatı sunulan imkanlardan birkaçıdır.

İş Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ders saatleri dışında kalan zamanlarını değerlendirme, cep harçlığı ve tecrübe kazanabilme açısından başta kütüphane, hastane, bilgi işlem, öğrenci dekanlığı ve üniversitemizin diğer birimlerinde yarı zamanlı çalışma imkanına sahiptir. Iş başvuruları Öğrenci Dekanlığı tarafından kabul edilmektedir.

Etkinlik ve Neuideas Birimleri
Öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlarının artırılmasına, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesine yardımcı olacak oryantasyon günleri ve etkinlikler düzenler. Bu merkez etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin kulüplere ya da topluluklara yönlendirilmeleri, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak temsil edilmeleri gibi konularda da danışmanlık hizmeti verir.

Öğrenci kulüpleri ve Projeler

Sosyal Sorumluluk Projeler Birimi
Tüm kampüsü Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında aktif tutup destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk, eğitim modelinin temel taşlarından biridir. Gönüllü olarak programlar sunup kurumları bilinçlendirerek, insan hakları için mücadele etmek ve çok hassas gruplar için okuma yazma programları yürütebilmek adına farkındalık yaratıp, sorumluluk projelerine teşvik ve iş birliği sağlamayı hedefleriz. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, bu tür projelerin tüm öğrenciler için eşit fırsatlar ve daha adil bir toplum inşa edebilmek için yardımcı olacağına inanır.

Engelli Öğrenciler Birimi
Tüm Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ve özel ihtiyaçları olan öğrencilerimiz eşit muamele görür. Gösterilen her çaba engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarına ve sorunlarına pratik çözümler sunmak içindir. Akademik konularda yardım; ekstra özel ders ayarlamaları, okul tarafından resmi yazıyla üniversite tesislerine erişim kolaylığı, sınavlar sırasında mümkün olan her türlü yardımı sağlamak gibi hizmetlerle engelli öğrencilerimize destek olur, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışır. Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları Izleme Komitesi (EHIK) ile işbirliği içerinde çalışır. Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Iletişim Fakültesi’nde oluşturulan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezinde çeşitli eğitim sertifika programları verilmektedir.

Mezunlar Birimi
Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar Merkezi mezunlarımızın güncel sınıf toplantılarından haberdar olmaları, mezunları ortak bir platforumda bir araya getirmek, dönem sonunda mezun olan öğrencilerin kaydını tutmak ve kariyer yaşamlarında da öğrencilerin hangi pozisyonlarda ve hangi firmalarda çalıştığını araştırmayı hedefleyen bir merkezdir. Ofisimiz Yakın Doğu Üniversitesi ve mezunlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Mezunlarımızın, Üniversite ile irtibatta kalmasına yardımcı olup sosyal etkileşim, ağ ve her türlü gönüllü görevler için de fırsatlar sunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri ve Çalışma Alanları
Öğrenci Kulüpleri, öğrencilerimizin yeteneklerini ve birikimlerini ortaya koymaları ve paylaşabilmeleri açısından son derece önemli araçlardır. Öğrenciler sosyal çalışmalarını; Adalet ve Meslek Yüksek Okulu Kulübü, AKUT Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Çarşı Kulübü, Davranış ve Eğitim Bilimleri Kulübü, Diş Hekimliği Öğrenci Birliği, Doğa Kulübü, Eczacılık Öğrenci Birliği, Engelsiz Yaşam Öğrenci Kulübü, Fizyoterapi Kulübü, Gastronomi Kulübü, Genetik Kulübü, Genç Fenerbahçeliler Kulübü, Geri Dönüşüm Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Hemşirelik Kulübü, Hukuk Kulübü, İletişim Kulübü, Kızılay Kulübü, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Mimarlık Kulübü, Müzik Kulübü, Odyoloji Kulübü, Okçuluk Kulübü, Öğrenci Bilimsel Araştırma ve Sağlık Kulübü, Özel Eğitim Kulübü, PDR Kulübü, Psikoloji Kulübü, Sanat Kulübü, Sinema Kulübü, Spor Bilimleri Kulübü (SBK), Sosyal Hizmet Kulübü, Tıp Öğrenci Birliği, Tiyatro Kulübü, Veterinerlik Kulübü, utrAslanUNI Kulübü, ÜN-TS Kulübü, Afghanistan, African, Arabian, Cameroon, Creativity and Diplomacy, Christian Fellowship, Economic and Administrative Science, Ethiopia, Global, Iranian, Libya, Loveworld NEU, Nigerian, Northern Nigerian, Pakistan, Palestinian, Rawanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Think and Grow, Turkmenistan, Yemen, Warriors, Zambian, Zimbabwean, Zion City Öğrenci Kulüpleri ve Gambian, Kongo, Kano State, Law, Muslim Öğrenci Birliklerinde gerçekleştirirler.

Öğrenci Dekanlığı web sitesi için tıklayınız.