YDÜ Lisansüstü Bursu 2020-2021 Güz Dönemi

*Eğitim Dili: Türkçedir.

FEN BİLİMLERi ENSTİTÜSÜTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Mimarlık
Mimarlık*
Biyomedikal Mühendisliği
Kimya
İnşaat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisyar-Enformatik
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İç Mimarlık
Bilgi İşlem Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı*
Matematik
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Sanat ve Tasarım*
Bankacılık ve Muhasebe
Bankacılık ve Finans
İşletme Yönetimi
Klinik Psikoloji*
Dramatik Yazarlık*
Ekonomi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Avrupa Birliği İlişkileri
Güzel Sanatlar ve Tasarım*
Genel Psikoloji
Genel Psikoloji*
İnsan Kaynakları Yönetimi*
İnovasyon ve Bilgi Yönetimi
Uluslararası İşletme
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İlişkiler
Deniz Hukuku*
Pazarlama
Medya ve İletişim Çalışmaları*
Özel Hukuk*
Kamu Hukuku*
Güvenlik Çalışmaları*
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı*
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi*
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Protetik Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi
Endodonti
Ortodonti
Pedodonti
Periodontoloji
ECZACILIK FAKÜLTESİTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Analitik Kimya
Analitik Kimya*
Biyokimya
Biyokimya*
Farmasötik Botanik
Farmasötik Botanik*
Farmakognozi
Farmakognozi*
Farmakoloji
Farmakoloji*
Fitoterapi
Fitoterapi*
Klinik Eczacılık
Klinik Eczacılık*
Toksikoloji
Toksikoloji*
TIP FAKÜLTESİTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Allerji ve İmmunoloji
Anatomi
Anatomi*
Biyoistatistik
Biyoistatistik*
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji*
İş Sağlığı ve Güvenliği*
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Bioteknoloji*
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Moleküler Tıp
Fizyoloji*
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği*
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi*
İç Hastalıkları Hemşireliği*
Psikiyatri Hemişeliği*
Hemşirelik
Hemşirelik*
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği*
Halk Sağlığı Hemşireliği*
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği*
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Sağlık Kurumları Yönetimi*
 Ebelik*
 Beslenme ve Diyetetik*
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon*
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon*
VETERİNER FAKÜLTESİTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Jinekoloji & Doğum
Veteriner Mikrobiyolojisi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Beden Eğitimi ve Spor*
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Resim-İş Eğitimi*
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi*
Eğitimde Yaratıcı Drama*
Eğitim Yönetimi Denetimi
Eğitim Yönetimi Denetimi*
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması*
Eğitim Programları ve Yönetim
Eğitim Programları ve Yönetim*
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili Eğitimi
Çevre Eğitimi
Çevre Eğitimi*
Halk Eğitimi *
Coğrafya Eğitimi *
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*
Tarih Eğitimi
Tarih Eğitimi*
Eğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme Anabilim Dalı
Eğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme Anabilim Dalı*
Matematik Eğitimi
Matematik Eğitimi*
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme*
Müzik Eğitimi*
Osmanlı Paleografyası ve Arşivcilik*
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Özel Eğitim*
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Türkçe Eğitimi*
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜTezli Yüksek Lisans ProgramlarDoktora Programları
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Anabilim Dalı*
Adli Psikoloji*
Detaylı bilgi için :
Tel:+90 (392) 680 20 00 (ext.5143)
Faks:+90 (392) 223 64 61
E-posta:[email protected]