Underground

Yakın Doğu Üniversitesi için inovasyon ve üretmek çok önemli. Birçok girişimci, inovatif fikirlerini üniversitede okurken hayata geçirmiş ve son derece başarılı olmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin inovatif düşüncelerini hayata geçirmek için her türlü desteği veriyoruz. Öğrencilerimizin inovatif düşünceleri, Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından değerlendiriliyor. Kabul edilen fikirlerin hayata geçirilmesi için gerekli finansman üniversitemiz tarafından sağlanıyor.

Near East Research Innovation Technology Area (NERİTA) tarafından yıl içerisinde öğrencilere yönelik girişimcilik çalıştayları düzenleyerek öğrencilere girişimcilik eğitimi veriliyor ve iş geliştirme konusunda bilgiler aktarılıyor. Oluşturulan kurum işbirlikleri ile öğrenci, üniversite ve sektör arasında bir bağ kuruluyor.

Tüm bunların sonunda, öğrencilerimizin tekrardan oluşturulan proje dosyaları, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından değerlendiriliyor ve projeler hayata geçiriliyor.