Çift Anadal ve Yandal Programlarının Oluşturulması

  • Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programları sadece Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir.
  • Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve/veya Yandal programı, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir.
  • Program açan bölüm, bu programa hangi bölümden de öğrenci kabul edileceğini belirler.
  • Çift Anadal İkinci Lisans Programının mezuniyet kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz.
  • İlgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alt sınır 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur.
  • Çift Anadal, ikinci lisans veya Yandal programında alınması gereken dersler ve krediler, programlar tarafından belirlenen alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.
  • İlgili Çift Anadal lisans programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir
Siz Sorun Sadık Hoca Cevaplasın

© Copyright 2019 | Near East Technology