Çift Anadal / Yandal Programı HakkındaYakın Doğu Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerine çift anadal programı ile kendi lisans programlarının yanı sıra diğer alanlarda da ikinci bir diploma alma fırsatı sunuyor.

Çift Anadal; farklı lisans programları ile mesleki ve bireysel gelişiminin devam ettirmek isteyenlerin okuduğu veya mezun olduğu bölümle yetinmeyen öğrenci ve çalışanların tercih ettiği bir programdır.

Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlar.


Çift Anadal başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmalıdır.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, Üniversitemizin çift diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilecekler:

  • Sunulan ikinci diploma fırsatı için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması
  • Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.
  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
  • Çift anadal başvurusu için öğrencinin lisans programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.72 olması ve lisans programında başarı sıralaması açısından en üst %20 içinde yer alması gerekiyor.
  • Lisans diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 2.72 olan ancak başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir
  • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programı için yetenek sınavında başarılı olmak


Bize Sorun

© Copyright 2019 | Near East Technology